Strategia naukowa

Strategia badawczo-rozwojowa stacji badawczej Lunares w Pile

Habitat Lunares to stacja badawcza z siedzibą w Pile, umożliwiająca prowadzenie analogicznych załogowych misji księżycowych i marsjańskich. Baza zapewnia sprzęt badawczy i warunki izolacji, obejmujące własne ustawienie długości dnia / nocy oraz izolowany hangar przeznaczony dla aktywności „zewnętrznej” (poza habitatem, ang. extravehicular activity, EVA). Strategia badawczo-rozwojowa Lunares ma na celu utworzenie przestrzeni, w której eksperymenty mogą być prowadzone w sposób ciągły poprzez kolejne misje. Ciągłość badań jest zapewniona w ramach trzech głównych programów badawczych: Arka Noego, Healing Space (Przestrzeń Uzdrawiania) i PUMA-1.

W ramach programu Arka Noego pracujemy nad rozwojem samowystarczalnych mikro-biosystemów, które w przyszłości w warunkach bazy kosmicznej (a także w ekstremalnych środowiskach na Ziemi) mogą służyć jako zamknięty biosystem do produkcji żywności, leków, tkanin, paliwa i komponentów konstrukcji budowlanych. Poszczególne składniki takich biosystemów mogłyby służyć jako bioindykatory (na przykład zanieczyszczenia lub promieniowania), a łącznie tworzyłyby mikroklimat siedliska.

Healing Space to program, który koncentruje się na zagadnieniach związanych z rehabilitacją astronautów doświadczających mikrograwitacji podczas długoterminowych misji kosmicznych. Modelowanie takich sytuacji jest możliwe dzięki nowatorskiemu pomysłowi włączenia do analogowej załogi astronautów osób z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością. Część biomedyczna projektu Healing Space obejmuje różne aspekty wpływu izolacji na człowieka, w tym psychologię i możliwe zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, oraz zastosowanie systemów opartych na telemedycynie i wykorzystaniu sztucznej inteligencji w medycynie. Program Healing Space zmierza do opracowania skutecznych programów rehabilitacyjnych dla przyszłych astronautów podczas długich lotów kosmicznych, ale również przynosi korzyści w postaci możliwości zastosowania tych programów do rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w obecnych warunkach ziemskich. Stwarza także nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych poprzez zaangażowanie w projekt badawczo-rozwojowy Lunares.

PUMA-1 (Protective Universal Modular Armor-1) to projekt inżynieryjny mający na celu skonstruowanie analogowego, a docelowo w pełni funkcjonalnego skafandra kosmicznego do misji marsjańskich i księżycowych. W ramach tego projektu badamy aspekty mobilności w mikrograwitacji, ochrony radiologicznej, zdalnej komunikacji i telemedycznej oceny astronautów. Na skrzyżowaniu programów PUMA-1 i Healing Space szukamy rozwiązań dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych astronautów.

Interdyscyplinarność tych trzech programów pozwala nam nie tylko prowadzić projekty w bazie Lunares podczas misji analogowych, ale także współpracować ze specjalistycznymi laboratoriami w ośrodkach akademickich i przemysłowych, aby zmaksymalizować ciągłość badań, umożliwiając skuteczniejszą realizację grantów oraz wdrożenia wynalazków i procedur generowanych w bazie.