ICAres-1

Embry-Riddle (2018)
21 kwietnia 2018
Poland Mars Analogue Simulation 2017 (PMAS’17)
10 marca 2017
 
Czas trwania misji:
2 tygodnie

Astronauci:
  • Christiane Heinicke – (Germany) Commander
  • Matt Harasymczuk – (Poland) XO – Executive Office, Biosystems Engineer
  • Lucie Poulet – (France) Chief Engineer
  • Zuzanna Sobiak – (Poland) Chief Medical Officer
  • Marcin Kaczmarzyk – (Poland) Structural Material Scientist
  • Szczepan Rubczyński – (Poland) Chief Safety Officer
  • Mission control: ESA ESTEC and Ventriculus Medical Center
Organizator:
Aleksander Waśniowski (MD) and Laboratory of Extreme Medicine (LEM) – Poznan University of Medical Sciences.
 
 
Głównym celem trzeciej misji był test, w jaki sposób osoba niepełnosprawna pełniłaby codzienne obowiązki związane z pracą astronauty. Efekt misji pozwolił na usprawnienie procedur i scenariuszy postępowań w przypadku krytycznego wypadku w prawdziwej bazie. Drugim wyzwaniem było przeprowadzenie testów rytmów biologicznych oraz zmierzenie negatywnych efektów związanych z brakiem dostępu do naturalnego oświetlenia podczas pracy astronauty.