Urania – Inauguracja sezonu naukowego w habitacie Lunares